O NAMA

Pontus Pharma

Težimo ka tome da omogućimo pristup inovativnoj zdravstvenoj nezi svima!

Pontus Pharma je nova farmaceutska kompanije. Ekskluzivni je distributer proizvoda farmaceutskih kompanija koje nisu prisutne na određenim tržištima. Uz distribuciju, Pontus Pharma ima i svoj sopstveni portfolio proizvoda s fokusom na područja gastroenterologije, dermatologije i bolničkih lekova. U svom poslovanju, Pontus Pharma se obraća pacijentima, lekarima, apotekama i partnerima.

Misija Pontus Pharme je pružiti visokokvalitetne farmaceutske i druge proizvode koji efikasno deluju na očuvanje zdravlja krajnjih korisnika i učiniti ih dostupnim svima kojima su potrebni na tržištima jugoistočne Evrope.

Želimo da premostimo jaz u standardima zdravstvene zaštite u jugoistočnoj Evropi u odnosu na razvijena tržišta i da postanemo pouzdan partner farmaceutskim kompanijama, apotekama, veledrogerijama, zdravstvenim radnicima i pacijentima.

Visok nivo stručnosti, predanosti, motivacije, kao i inovativan pogled na poslovanje, garancija su rasta i razvoja Pontus Pharme, kako geografski, tako i rasta portfolia, kao i broja visokomotivisanih i ambicioznih zaposlenih.

Kontakt

Adresa

Obilićev venac 15/VIII, 11 000 Beograd

Telefon/email

Tel:

Email: info@pontus-pharma.com

PROIZVODI